วิธีใช้รถเข็นนั่งแบบธรรมดา แบบง่ายๆ เบื้องต้นที่ผู้ใช้อาจไม่รู้
วิธีใช้รถเข็นนั่งแบบธรรมดา แบบง่ายๆ เบื้องต้นที่ผู้ใช้อาจไม่รู้

วิธีใช้รถเข็นนั่งแบบธรรมดา

http://cy.lnwfile.com/fyzrrz.jpg


1. การกางรถเข็น ใช้มือทั้งสองข้างกดลงบนที่ขอบของที่นั่งทั้งสองข้างพร้อมกัน จนกระทั่งตัวรถเข็นกางออกจนสุด แผ่นหนังที่รองนั่งจะเรียบตึงพอดี
2. การหุบเก็บรถเข็น ใช้มือทั้งสองจับแผ่นหนังที่รองนั่ง ตรงกึ่งกลางของขอบหน้าและขอบหลัง แล้วยกแผ่นหนังที่รองนั่งขึ้น จะทำให้ตัวรถเข็นหุบเข้า
3. การกระดกล้อเล็กของรถเข็น บริเวณใต้ที่นั่งทางด้านหลังของรถเข็นสูงจากพื้นขึ้นมาเล็กน้อย จะมีแกนเหล็กแท่งหนึ่งอยู่ข้างๆของล้อใหญ่ทางด้านในของล้อทั้งสองข้าง มีไว้สำหรับช่วยผ่อนแรงในการกระดกล้อเล็กให้ยกขึ้น โดยการเหยียบปลายแกนเหล็กแท่งนี้ให้กดลงพร้อมกับการจับรถเข็นให้หงายขึ้นเล็กน้อย จะช่วยให้ล้อเล็กของรถเข็นกระดกได้ง่ายขึ้น
4. การใช้ห้ามล้อของรถเข็นนั่งห้ามล้อของรถเข็นนั่งเป็นส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญ ตำแหน่งของห้ามล้อจะอยู่บริเวณด้านข้างของรถเข็นใกล้กับล้อใหญ่ซึ่งจะมีอยู่ทั้งสองข้าง และมีไว้สำหรับป้องกันไม่ให้รถเข็นไหล
   4.1 การใส่ห้ามล้อ ผลักคันโยกของห้ามล้อไปด้านหน้า เพื่อป้องกันไม่ให้รถขยับ
   4.2 การปล่อยห้ามล้อ ดึงคันโยกของห้ามล้อมาด้านหลัง เพื่อให้รถขยับได้
5. การเข็นรถเข็นนั่งลงพื้นที่ต่างระดับ
   5.1 การเข็นถอยหลังลงพื้นที่ต่างระดับ
          5.1.1 นำรถเข็นถอยหลังมาจนล้อใหญ่อยู่ที่ขอบทางต่างระดับ
          5.1.2 นำรถเข็นถอยหลังโดยให้ล้อใหญ่ลงจากทางต่างระดับอย่างช้าๆ
          5.1.3 นำรถเข็นถอยหลังต่อไปพร้อมกับกระดกล้อเล็กขึ้น จนกว่าที่วางเท้าของรถเข็นจะพ้นขอบทางต่างระดับ จึงค่อยๆวางล้อเล็กลงอย่างช้าๆ
   5.2 การเข็นเดินหน้าลงพื้นที่ต่างระดับ
          5.2.1 นำรถเข็นมาอยู่ในตำแหน่งที่ล้อเล็กอยู่ใกล้ขอบทางต่างระดับ แล้วกระดกล้อเล็กขึ้น
          5.2.2 เข็นรถเข็นเดินหน้าต่อไปด้วยล้อหลัง จนถึงขอบทางต่างระดับจึงค่อยๆปล่อยล้อหลังลงจากทางต่างระดับอย่างช้าๆ โดยต้องให้ล้อเล็กกระดกขึ้นเอาไว้
          5.2.3 วางล้อหน้าลงบนพื้นอย่างช้าๆ
6. การเข็นรถเข็นนั่งขึ้นพื้นที่ต่างระดับ
   6.1 การเข็นถอยหลังขึ้นพื้นที่ต่างระดับ
          6.1.1 นำรถเข็นมาอยู่ในตำแหน่งที่ล้อใหญ่อยู่ชิดขอบทางต่างระดับ แล้วกระดกล้อเล็กขึ้น
          6.1.2 ออกแรงดึงรถเข็นถอยหลังขึ้นไปบนทางต่างระดับ โดยที่รถเข็นต้องอยู่ในลักษณะกระดกล้อเล็กขึ้นตลอดเวลา
          6.2.3 ค่อยๆวางล้อหน้าลงบนพื้นอย่างช้าๆ
6.2 การเข็นเดินหน้าขึ้นทางต่างระดับ
          6.2.1 นำรถเข็นมาอยู่ในตำแหน่งหันหน้าเข้าหาทางต่างระดับ แล้วกระดกล้อเล็กขึ้น
          6.2.2 เข็นรถเข็นเดินหน้าต่อไปด้วยล้อใหญ่ จนล้อใหญ่อยู่ชิดขอบทางต่างระดับและล้อเล็กขึ้นไปวางอยู่บนทางต่างระดับ
          6.2.3 ยกรถเข็นไปด้านหน้าเพื่อให้ล้อใหญ่ขึ้นไปอยู่บนทางต่างระดับ
7. การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยขึ้น – ลงบันไดโดยใช้รถเข็นนั่ง
   7.1 การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยลงบันไดโดยใช้รถเข็นนั่ง
          7.1.1 ต้องใช้คนยกสองคนที่มีร่างกายแข็งแรง คนหนึ่งยืนอยู่ด้านหลังรถเข็นมือทั้งสองจับที่มือจับของรถเข็น อีกคนหนึ่งยืนอยู่ด้านหน้ารถเข็นมือทั้งสองจับบริเวณเหนือที่วางเท้าของรถเข็นจากนั้นเข็นรถเข็นที่มีผู้ป่วยนั่งอยู่ไปชิดบันไดขั้นบนสุด เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการยกเลื่อนลงบันได
          7.1.2 กระดกรถเข็นให้ล้อเล็กยกขึ้นทำมุมประมาณ 45 องศา แล้วค่อยๆ ผ่อนให้รถเข็นเลื่อนลงบันไดทีละขั้นอย่างช้าๆ
     ต้องกระทำด้วยความระมัดระวัง ผู้ที่อยู่ด้านบนต้องจับให้มั่นคง ส่วนผู้ที่อยู่ด้านล่างต้องช่วยรับน้ำหนักไว้และช่วยป้องกันไม่ให้รถเข็นเลื่อนลงบันไดเร็วเกินไป ทั้งสองคนต้องออกแรงให้ได้จังหวะสอดคล้องกัน โดยตกลงกันว่าใครจะเป็นผู้ให้จังหวะในการยก
   7.2. การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยขึ้นบันไดโดยใช้รถเข็นนั่ง 
          7.2.1 ต้องใช้คนยกสองคนที่มีร่างกายแข็งแรง คนหนึ่งยืนอยู่ด้านหลังรถเข็นมือทั้งสองจับที่มือจับของรถเข็น อีกคนหนึ่งยืนอยู่ด้านหน้ารถเข็นมือทั้งสองจับบริเวณเหนือที่วางเท้าของรถเข็นจากนั้นเข็นรถเข็นที่มีผู้ป่วยนั่งอยู่ถอยหลังไปชิดบันได โดยให้ล้อใหญ่อยู่ติดกับบันไดขั้นล่างสุด เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการยกเลื่อนขึ้นบันได แล้วจึงกระดกรถเข็นให้ล้อเล็กยกขึ้นทำมุมประมาณ 45 องศา
          7.2.3 ผู้ปฏิบัติทั้งสองคนออกแรงพร้อมกันยกรถเข็นให้เลื่อนขึ้นบันไดไปทีละขั้น โดยตกลงกันว่าใครจะเป็นผู้ให้จังหวะในการยก
         ต้องกระทำด้วยความระมัดระวัง ผู้ปฏิบัติที่อยู่ด้านบนต้องจับให้แน่นและช่วยดึงรถเข็นไว้ ส่วนผู้ปฏิบัติที่อยู่ด้านล่างต้องช่วยรับน้ำหนักไว้และช่วยป้องกันไม่ให้รถเข็นเลื่อนลงบันได ทั้งสองคนต้องออกแรงให้ได้จังหวะสอดคล้องกัน

ขอบคุณข้อมูล :  https://thitp223.wordpress.com/วิธีใช้รถเข็น นั่ง/


T