การใช้ รถเข็นผู้ป่วย นั่ง สำหรับผู้พิการเเละผู้สูงอายุ
การยื่นของบจัดซื้อกายอุปกรณ์จากกองทุน กปถ. ฟรี

การยื่นของบจัดซื้อกายอุปกรณ์จากกองทุน กปถ. ฟรี

     กายอุปกรณ์ถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของผู้พิการก็ว่าได้ ผมจัดให้เป็นปัจจัยที่ ที่คนพิการหลายคนจะต้องมี เพื่อนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน คนพิการจะได้มีกิจกรรมได้ใกล้เคียงกับคนปกติมากที่สุด 

 


คนพิการทางการเคลื่อนไหว มีข้อจำกัดในการเดิน ก็ต้องมีรถเข็นหรือวีลแชร์ ขาขาดก็ต้องมีขาเทียม คนตาบอด ก็ต้องมีไม้เท้าขาว คนพิการรุนแรงนอนพลิกตัวเองไม่ได้ ก็ต้องมีเตียงปรับระดับ ที่เรียกกันว่าเตียงสองไกบ้าง เตียงสามไกบ้าง ตามมาด้วยที่นอนลมเพื่อป้องกันการเกิดแผลกดทับ คนพิการรุนแรงไม่สามารถใช้มือปั่นรถเข็นได้
 แต่ถ้าเขาได้รถเข็นไฟฟ้าหรือรถวีลแชร์ไฟฟ้า และได้นั่งเบาะลมกันการเกิดแผลกดทับเมื่อนั่งนานๆ ก็สามารถเดินทางไปไหนมาไหนได้ด้วยตนเอง ลดภาระให้กับญาติและคนใกล้ชิดมากมาย


กปถ.เปิดโอกาศให้ขอรถเข็นไฟฟ้า วีลแชร์ไฟฟ้า

กองทุนกปถ. (กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน) เปิดให้ผู้ประสบภัยบนท้องถนน จนเป็นเหตุให้ต้องกลายเป็นผู้พิการ คนพิการสามารถยื่นเรื่องขอใช้สิทธิได้แล้ว ทุกปีที่ผ่านมา โดยจะให้ยื่นขอได้ตั้งแต่ วันที่ มีนาคม ถึง 30 เมษายน ของทุกๆ ปี ที่สนง.ขนส่งของแต่ละจังหวัด  กายอุปกรณ์ที่ขอได้นี้จะมีมากกว่าที่คนพิการขอได้จากโรงพยาบาล เช่น รถวีลแชร์ไฟฟ้า เบาะลม ที่นอนรม เตียงปรับระดับ 

 

คุณสมบัติ

1. ต้องเป็นผู้พิการจากสาเหตุการประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน

2. ไม่เคยได้รับการช่วยเหลือจากกปถ.มาก่อหรือเคยได้รับการช่วยเหลือมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี

 เอกสารประกอบ

1. ภาพถ่ายบัตรประชาชนหรือหลักฐานแสดงตนอื่นใดที่ทางราชการออกให้

2. ภาพถ่ายบัตรประจำตัวผู้พิการ (ถ้ามี)

3. ภาพถ่ายทะเบียนบ้าน

4. รูปถ่ายของผู้พิการที่แสดงให้เห็นถึงลักษณะความพิการอย่างชัดเจนในลักษณะแตกต่างกัน (โดยลักษณะท่าทางไม่ซ้ำกันจำนวนไม่น้อยกว่า 3 รูปและในกรณีที่ผู้พิการมีอุปกรณ์ช่วยเหลืออยู่แล้วให้แนบรูปถ่ายมาด้วยจำนวนไม่น้อยกว่า 1 รูป

5. ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐตามแบบที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด

 

ผู้ประสงค์รับคำขอยื่นเอกสารได้ ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่งหรือที่สำนักงานกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนสำนักงานกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) กรมการขนส่งทางบก  สายด่วน 1584  หรือ

แจ้งความจำนงค์

     Tel      : 092-546-3125 วิษณุ 098-881-7529 ธันยา           

     Id Line : paiza_1986 , 0988817529

 

 

 

 

ขอขอบคุณบทความดีจาก : http://www.siam-nissin.com/b/5

 

 

 

 


T